Bijbel- en Leerhuis over de kleine profeet Jona

 

De pruilende profeet Jona. Kleine profeet in een grote wereld
Drie Bijbel‐/LeerhuisavondenData:         dinsdag 7 oktober, woensdag 22 oktober en dinsdag 4 november 2014
Plaats:     Rabotkelder, Begijnhoflaan 31, 9000 Gent
Tijd:         telkens om 20 u.

 
Begeleiding: Bernard de Cock, Joke Vermeren en Marc Loos

Inschrijven kan per kerende mail (ria.van.overbeke@skynet.be) of telefonisch (0494 340 492)
ook bij Koen Blieck, Bernard de Cock of Marc Loos
Organisatie: Dekenaat Gent‐Stad, Protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent,  parochie Sint‐Jozef

Het boek Jona is een van de kortste boeken uit de bijbel en het lijkt ook een van de simpelste, maar schijn bedriegt. Het beste is om het hele verhaal als een parabel te lezen.
Jona is het Hebreeuwse woord voor duif. Maar deze duif vliegt niet de kant uit waarheen hij gezonden wordt. Hij is een weerspannige held die steeds dieper en dieper afdaalt tot in de buik van een grote vis. Maar de vrome Jona ligt zelfs de vis zwaar op de maag, zodat die hem weer uitspuwt.
Het boekje kan niet zonder de nodige zelfspot worden gelezen.Het is gekozen omdat het uiteindelijk de kracht van de ommekeer onthult – van de
weerspannige Jona / Israël, van Ninevé die grote boze wereldstad, ja zelfs de ommekeer van de oordelende God, als een voorbeeld voor ons allen.
Het boek Jona wordt verklaard vanuit TeNaCH (Joodse benaming voor Oude of beter Eerste Testament) en de rabbijnse traditie tegen de achtergrond van deze tijd. Ook kunstwerken en liederen die in het bijbelboek Jona hun inspiratie hebben gevonden, dragen bij tot een reflectie over de betekenis van het boek.