Welkom op onze vernieuwde website.

Welkom op de vernieuwde website van Dominicus Gent. Een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten. U kunt hier elke week de overwegingen van de voorbije zondagsviering lezen. Er is een agenda van eigen en bevriende initiatieven, er zijn foto’s en videobeelden, en u kan een reactie posten en in gesprek gaan.

 “Ik vertrouw mij toe aan de wijsheid en de hoop van mijn traditie, namelijk dat het onstilbare menselijke verlangen een oorsprong en een bestemming heeft. Een aanraking. In het leven gewenst zijn, liefde in ons uitgestort, relatie waarin wij mogen leven. “Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast in duistere uren”, zegt Henriëtte Roland Holst. Dit ene is: “in den beginne“, de allereerste woorden van de Schrift… bereshit, en archè, in principio. In den beginne is de Naam, de relatie, Jahweh, ik zal er zijn, wees er. In die liefde mogen wij leven en sterven.”

 “Vrede is zoveel meer dan afwezigheid van conflict en geweld. Het is verdraagzaam zijn, rechtvaardig zijn, geweldloos zijn. Het is mystiek en verzet. Het is mijn kleine liefdesnest en de wereld als goede plek voor iedereen. Het is tedere zorg voor ons lichaam en behoedzame omgang met de schepping. Ik wil niet wegzinken in cynisme. Ik zal zingen op hoop van zegen. Liefhebben tot leven voor alle mensen.”

(uit de inleiding op De scala van de vrede, tweede Pax Christi-cd van onze cantor Bernard de Cock en onze pianist Mark Joly)