VORMING & ACTIVITEITEN – voorjaar 2024

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties. Ontdek ons rijke aanbod activiteiten in het voorjaar van 2024 en schrijf nu in!

Woensdag 24 januari 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.
HERINNERING IN DANKBAARHEID: HUUB OOSTERHUIS
We zingen zijn liederen, delen met elkaar woorden van hem die ons speciaal raakten
Bart Pieters zal over hem vertellen.

Woensdag 21 februari 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.
DE VERBORGEN WERELD VAN DE BOER EN ZIJN GROND
Koen Dhoore en Antoine Depaepe over de geïsoleerde plek van de boeren in onze maatschappij

Donderdag 14 maart 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.
NIEMAND HEEFT U OOIT GEZIEN
Ignace D’Hert, Dani Leroy en Ria Willems over de zoektocht naar geloof

Dinsdag 23 april 2024 van 14 u. – 16 u.
SPIRITUALITEIT VAN HET OUDER WORDEN
Hendrik Van Moorter, psychiater, lekendominicaan over het model van de levensloop dat een andere weg toont

Zaterdag 4 mei 2024 van 10 u. – 12 u.
HOOP, GEHEIM VAN VERZET
Dr. Ine Van Den Eynde over het oude bijbelboek Judit als bron van hoop

Donderdag 13 juni 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.
POEZIE OP DONDERDAG
Dani Leroy vindt dat elke dag is goed voor poëzie!

Lees meer over het aanbod hieronder


HERINNERING IN DANKBAARHEID: HUUB OOSTERHUIS
Woensdag 24 januari 2024, 19.30 u. – 21.30 u.

Op 9 april 2023 stierf Huub Oosterhuis. Het was eerste Paasdag.
Maar zijn woorden leven met ons verder.
Woorden die je om je heen kunt slaan.

Woorden om te zingen, uit te schreeuwen of te fluisteren wat we hopen, vrezen en geloven.
Wat we niet goed onder woorden kunnen brengen, kunnen we met deze liederen soms wel zingen.

Ze gaan voor sommigen al een leven lang mee – werden gezongen als kinderen werden gedoopt, als mensen elkaar trouw beloofden of als je afscheid moest nemen van iemand die je dierbaar was.

Liederen en woorden delen

Daarom willen we Huub Oosterhuis dankbaar herdenken. We zingen zijn liederen, delen met elkaar woorden van hem die ons speciaal raakten en Bart Pieters, dierbare vriend van Huub, zal over hem vertellen.

Wanneer? woensdag 24 januari 2024, 19.30 – 21.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Bereikbaarheid > Tram 4 rijdt voorlopig niet meer (totdat de werken aan de Coupure gedaan zijn)
MEER INFO
zie onderaan deze pagina
Inschrijven: via mail willemsria@hotmail.com + vermelding ‘Oosterhuis’ +naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Oosterhuis’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail aan Ria noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.


DE VERBORGEN WERELD VAN DE BOER EN ZIJN GROND
Woensdag 21 februari 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.

Koen Dhoore en Antoine Depaepe

Deze derde avond over “de verborgen wereld” (na gevangenis en geestelijk welzijn) wil een beetje licht laten schijnen op de vandaag toch wel heel geïsoleerde plek van de boeren in onze maatschappij. Want enkel als het woord stikstof valt, wordt er nog even aan hen gedacht, niet altijd in welwillende zin. Nochtans komt ons eten niet van de fabriek, maar van hen…

Verschuivende visies op landbouw

Koen Dhoore (van Landwijzer, organisatie die boeren helpt in hun transitie naar ecologische landbouw, www.landwijzer.be) en Antoine Depaepe (gepensioneerde boer, die mee de Kollebloem heeft gesticht op zijn hoeve, www.kollebloem.be) hebben veel om vanavond over te spreken: de verschuivende visies op landbouw, het leed van veel boeren, grondrecht/grondbezit/grondbeheer, de klimaatcomponent, de uitdroging van de grond…

het behoud van de schepping

Het concilie sprak indertijd al over “gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping”. Deze twee enthousiaste sprekers hebben ook voeling met de spirituele kant van het probleem. Zo zegt Koen Dhoore het: “De boer is degene die luistert naar en zorg draagt voor wat geen stem heeft om te spreken: plant, dier en grond”… Kan je het mooier zeggen?

Wanneer? Woensdag 21 februari 2024, 19.30 u – 21.30 u
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Bereikbaarheid > Tram 4 rijdt voorlopig niet meer (totdat de werken aan de Coupure gedaan zijn)
MEER INFO zie onderaan deze pagina
Inschrijven: via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be + vermelding naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘De boer ’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.


NIEMAND HEEFT U OOIT GEZIEN
Donderdag 14 maart 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.

Ignace D’Hert, Dani Leroy en Ria Willems over de zoektocht naar geloof

Af en toe moeten we dit doen. Vragen durven stellen over de diepste waarden die we in ons leven willen cultiveren. Noemen we dat “God” en wat betekent dat dan?

We delen een zoektocht

Mensen verschillen daarin van elkaar. Tegelijk delen we een zoektocht. Van zekerheid is geen sprake. Persoonlijke gevoelens en intuïties spelen een rol. Het kan helpen om deze zoektocht uit te spreken. “Delen” heet dat. Vaak verrassend wat naar boven komt.

Ria Willems, Dani Leroy en Ignace D’hert leiden in. Over geloven gaat het. Over het wel en wee van gelovige mensen in een seculiere samenleving. Over bouwstenen en perspectieven.

Na de inleiding splitsen we op in kleine groepjes. Om te “delen”. Om van gedachten te wisselen en te luisteren naar elkaar. Nadien komen we weer samen voor woord en wederwoord. Ter bemoediging van ieders weg door het leven

Wanneer? Donderdag 14 maart 2024
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Bereikbaarheid > Tram 4 rijdt voorlopig niet meer (totdat de werken aan de Coupure gedaan zijn)
MEER INFO zie onderaan deze pagina
Inschrijven: Via mail aan willemsria@hotmail.com + vermelding naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘vorming 14 maart ’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.


SPIRITUALITEIT VAN HET OUDER WORDEN
Dinsdag 23 april 2024 van 14 u. – 16 u.

Hendrik Van Moorter, psychiater, lekendominicaan

Hoe kan de oudere mens zin geven aan haar of zijn leven in onze hedendaagse westerse wereld, waar de dominante waarden die zijn van de jeugd: kracht, schoonheid, snelheid, autonomie? Is het dan te verwonderen dat ouderdom zo negatief bekeken wordt?

Het model van de levensloop

Het model van de levensloop wil een andere weg tonen. Van geboorte tot dood ontwikkelt de mens zich tot meer liefde. Het ego wordt kleiner en de mens gaat zich meer beleven als deel een deel van een groter geheel. Dat verschillende namen krijgt: God, de kosmos, moeder Natuur…

Lezing, koffiepauze, gevolgd door uitwisseling met de aanwezigen.

Hendrik Van Moorter werkte als psychiater in een Observatie en Behandelingscentrum voor kinderen. Hij had een bijzondere interesse in kansarme gezinnen. Sinds zijn pensioen sloot hij zich aan bij een groep van christelijke meditatie en bij de lekendominicanen in Vlaanderen. Hij is ook medewerker van het Catechesehuis Schaarbeek.

Wanneer? Dinsdag 23 april 2023 , van 14-16 u
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via e-mail: marjandecocker@telenet.be + vermelding naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Ouder worden ’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De namiddag wordt niet gestreamd.


HOOP, GEHEIM VAN VERZET
Lezing over het bijbelboek Judit
Zaterdag 4 mei 2024 van 10 u. – 12 u.

Dr. Ine Van Den Eynde, docent Thomas More-campus in Turnhout en Lier.

Hoe kan het oude bijbelboek Judit voor ons als bron van hoop functioneren?

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het kleine volkje uit Judea kan het toch halen van een wereldheerser. Zoals bij David en Goliath, maar dit keer komt de overwinning door de actie van een vrouw, Judit. De vijandelijke legeraanvoerder heeft het volk bijna op de knieën, maar Judit doet het tij te keren door Holofernes het hoofd af te slaan met zijn eigen zwaard, en haar volk voor te gaan in de eindstrijd die tot vrede leidt. Wie niet sterk is, moet slim zijn.

Niet toegeven aan de wanhoop

Hoe kunnen we standhouden en niet toegeven aan de wanhoop? Als men blijft hopen op deze God, kan er veel gebeuren. Dat is blijkbaar de inspiratie in dit bijbelboek. Maar anderzijds vieren geweld en bedrog in dit verhaal hoogtij. Kan ons dat wel inspireren om de uitdagingen van ‘onze’ tijd aan te gaan?

Dr. Ine Van Den Eynde is docent ethiek, filosofie, religie, zingeving en levensbeschouwing in de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Thomas More-campus in Turnhout en Lier.

Wanneer? Zaterdag 4 mei 2024, 10-12 u
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via mail aan: marjandecocker@telenet.be + vermelding naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Hoop ’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.


POEZIE OP DONDERDAG
Donderdag 13 juni 2024 van 19.30 u. – 21.30 u.

Dani Leroy vindt dat elke dag goed is voor poëzie

Maar hij wil het doen het op donderdag de dertiende in juni 2024 om halfacht ‘s avonds. We lezen en laten het gelezene insijpelen: smakend, proevend, ‘besprekend’.

Lievelingsgedicht

De formule is simpel. Wie deelneemt brengt twee van haar/zijn (Nederlandstalige) lievelingsgedichten mee, leest het gedicht luidop, we lezen het in stilte en de voorlezer leest nog eens luidop. Z/hij krijgt als eerste de kans om te vertellen wat haar/hem treft, boeit, aanspreekt… Anderen kunnen aanvullen met wat het voor hen betekent of zwijgend meegenieten. Ieder komt aan de beurt. De tijd bepaalt hoever we geraken met ieders tweede gedicht.

Wie deelneemt gaat akkoord met drie voorwaarden:
ieders gedicht komt aan bod, daarom kunnen maar acht (8) mensen deelnemen.
breng naast de bundel waaruit het gedicht komt acht (8) kopieën van elk gedicht mee.
neem aub een gedicht van niet meer dan een twintigtal regels.

Waar? Blaisantkerk 37, 9000 Gent
Wanneer? 13 juni 2024, 19.30 – 21.30u.
Deelnameprijs: kosteloos.
Inschrijven: uiterlijk op 9 juni 2024 via mail aan: dani.leroy@skynet.be
De eerste acht doen mee.


OPGELET > TIJDELIJKE AANPASSING BEREIKBAARHEID MET OPENBAAR VERVOER
Tram 4 rijdt voorlopig niet meer (totdat de werken aan de Coupure gedaan zijn)

Voorlopig kan je bus P4 nemen en stap af aan de aan de Blaisantkerk (dezelfde halte maar met de nieuwe naam Voortmanstraat in plaats van Spaarstraat). Deze bus P4 rijdt zeer regelmatig en vertrekt aan het station Gent Sint-Pieters, op perron 6.
Tijdens de week om de 10’. Op zondag om de 15’.
Aansluiting op de lijn P4 is ook mogelijk bij de halte Rabot of de halte Fratersplein.

Voor meer gedetailleerde info over deze lijn > KLIK HIER