Drie parabels van Matteus

Overweging in de viering We volgen de lezingen zoals deze voorzien zijn in de liturgie van de zondagen. En dat brengt ons bij de evangelist Matteus, meer bepaald hoofdstuk 13. Zoals alle evangelisten heeft Matteus zijn eigen achtergrond en ook een eigen publiek tot wie hij zich richt. De tekst die van hem heet te …

Lees meer