1_Onze inspiratie

LEES HIER over wat ons inspireert en draagt.

Dominicus Gent is een christelijke gemeenschap in Gent, gegroeid uit de dominicaanse spiritualiteit en uit de vroegere dominicaanse studentenparochie, het KUC.

Al meer dan veertig jaar proberen wij het leven te vieren in zijn broze en toch sterke kracht. Inspiratie en vuur vast te houden voor ons geloof in een rechtvaardige wereld, in Jezus’ spoor.

ONZE INSPIRATIE ALS CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP

1 Onze inspiratie is bijbels, omdat we willen meestappen in en meewerken aan het profetische visioen van een “wereld omgekeerd”: een rechtvaardige wereld voor allen, zeker voor wie het meest vergeten wordt.

2 Onze inspiratie is dominicaans, omdat we hoofd naast hart willen plaatsen, in openheid voor een veranderende wereld. Daarom onze aandacht voor studie en het woord. We willen begrijpen, begrijpen leidt tot begrip.

3 Die hoop, dat uitzicht vieren we in onze zondagsvieringen: sober, levensnabij, de bijbel gelegd op de wereld van vandaag. Toegewijde vrouwen en mannen gaan voor. En we delen die inspiratie via vormingsmomenten en op ons online platform Bijlichten.be

4 Die hoop, dat bijbelse uitzicht: ze voeden onze inzet voor maatschappij en wereld. We dragen mee het engagement voor vluchtelingen, armoedebestrijding, interlevensbeschouwelijke openheid, nood aan verdieping…