Gentsche Gruute Kuis op 25/3/2012

Dankzij het project voor de opfleuring van de omgeving van Maria Goretti, groeide het contact met school De Mozaïek en mensen uit de omgeving. Zij kwamen met het idee om samen mee te doen met de Gentsche Gruute Kuis. Deze grote actie van de stad Gent bood ons enerzijds de gelegenheid (en het materiaal) om de onmiddellijke omgeving van de kerk nog wat meer op te ruimen. Anderzijds verruimde het onze blik naar de straten rond de kerk en hun bewoners.

Katrien en Pierre maakten elk een soepje, zodat we na de viering eerst de inwendige mens konden versterken. IVAGO zorgde voor werkmateriaal, handschoenen  en fluo-hesjes. Ik nam wat kiekjes voor en na het opruimwerk. Tijdens het ruimen had ik daarvoor geen handje meer vrij, maar Jo maakte meer foto’s. In ploegjes van 3 liepen we door de straten.  Voor mij werd het een leuke wandeling door de straten rond Maria Goretti met Annemie en Michel. Gewapend met grijptangetje, veegborstel en plastiekzak, liepen we door de straten en verzamelden alle zwerfvuil in onze plastieken zakken. Het was een zonnige dag, zodat ook de bewoners buitenkwamen. Annemie wist bij het langslopen veel boeiende korte gesprekjes los te weken. Na onze tocht was er nog een aperitiefje, alweer aangeboden door IVAGO.

begin van de actie, snel nog een soepje drinken.

We sloten de gezellige namiddag af met het installeren van een compostvat, een ruggensteun voor onze verdere plannen ter opfleuring van de omgeving.