WAARTOE (nog) CHRISTEN ZIJN? DE ORIGINALITEIT VAN HET EVANGELIE

Voordracht door Dominique Colin, dominicaan, studentenpastor te Luik.
In het Frans, met vertaling. In het kader van 800 jaar Dominicanen.
Men hoort wel dat het christendom voorgoed achter ons ligt. Maar is het niet eerder zo dat het Evangelie ons een stap voor is…?