AL DOENDE ZIN KRIJGEN. CHRISTELIJK GELOVEN HIER EN NU.

Hoe kan je als geëmancipeerde burger én gelovige christen zijn?
Door Antoinette Van Mossevelde en Bernard de Cock.