Laudato Si: ecologische vijgen na Pasen?

LAUDATO SI : ecologische vijgen na Pasen?
Dinsdag 10 nov 2015, 20u, Zaal Torrepoort, Poel 7 – 9000 Gent, toegang 8 € – studenten 6 €

Een avond met:
Karel Malfliet – stafmedewerker Ecokerk
Dirk Holemans –
coördinator van denktank Oikos / publicist
Alma De Walsche – journaliste MO*

Intussen is iedereen overtuigd van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek en blijkbaar wil ook de Kerk niet achterblijven in het debat. De zorg voor ons gemeenschappelijke huis, onze planeet, confronteert ons met een complexe en bedreigende crisis. Daarin zijn ecologische verloedering, menselijk onrecht en uitbuiting nauw verweven met elkaar. Vanuit welk mens- en wereldbeeld benadert paus Franciscus de ecologische en menselijke crisis? Is wat deze encycliek brengt oude wijn in nieuwe zakken of geeft ze de voorstanders van een duurzaam beleid een nieuwe adem? 
Hoe lezen kenners op het vlak van ecologie en duurzaamheid deze pauselijke vermaningen? Zijn zij het eens met de politieke en economische tijdsanalyse van Paus Franciscus?