De ware Jacob: 3 bijbelavonden

de ware JACOB?
Terug van weggeweest
 
Een reeks van 3 bijbelavonden, in de
Rabotkerk (Begijnhoflaan 31 – 9000 Gent)

 

Eerste avond * woensdag 21‐10‐2015 * inleiding Marc Loos (dominee protestantse Rabotkerk)
We situeren het verhaal van Jacob binnen de Genesis, de ‘wording’ van Israel in de maalstroom van de volkeren. Een verhaal dat in de bijbel wordt verteld als een bevrijdingsgeschiedenis. 
 
Tweede avond * woensdag 11‐11‐2015 * inleiding Bernard de Cock o.p. Dominicus Gent
We laten tijdens deze avond de twee bekendste verhalen uit de Jacobscyclus tot ons spreken: Jacobs droom dat de hemel een ladder op aarde zet… En Jacobs worsteling, de hele nacht tot de zonopgaat…
 
Derde avond * woensdag 18‐11‐2015 * inleiding Joke Vermeren, pastoraal werkster en kunsthistorica
Het verhaal van Jacob in de schilderijen van Rembrandt en Chagall : wie toont ons de ware Jacob?
 
Initiatiefnemers: Protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Kerk-in-Gent
Inschrijvingen bij Ria Van Overbeke
Telefoon: 0494 340 492
Kostprijs voor de 3 avonden: vrije bijdrage

 

wareJACOB_mailflyer