Dominicus Gent meets Brugge

Een inspirerende groepsuitstap.
Zaterdag 30/9/23, van 10u-17u

Bijbels belevingsmuseum
Om 10 u : gegidst bezoek aan Biblia, een bijbels belevingsmuseum in het Brugse Grootseminarie. Een museumzaal over centrale figuren, een zaal over Bijbel als tekst en een slotzaal met focus op hedendaagse ervaringen met bijbel. Doorheen de opstelling is er oog voor interreligieuze dialoog, geweld in de Bijbel, positie van de vrouw, historische ontstaansgeschiedenis, …

Labo voor levensbeschouwing
’s Middags zijn we te gast bij Yot, een labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief. We maken kennis met inspirerende plekken: met “Madeleine-in-Brugge, a little piece of heaven” en de woordwinkel Symposion.

Wanneer? Zaterdag 30 september van 10u-17u
Inschrijven? Vóór 20 september 2023 bij Marie-Ann De Cocker
Via e-mail > marjandecocker@telenet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)
Deelnameprijs: 20 euro (inkom + gidsen) overschrijven vóór 20 september 2023 op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Brugge’ + naam/namen van de deelnemer
Aantal: Maximum 20 deelnemers
Waar? Na inschrijving (door overschrijving én mail) ontvang je concrete informatie ivm treinuren, vrije plaatsen in auto’s, lunch/picknick, enz.