Deugd “doen”

Dominicus Gent Viering van zondag 28 januari 2018 Deugd “doen”… (eerste viering over deugden)   Paulus Galaten 5:19-26 De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie …

Lees meer