LopendVuur: ‘Anders geaard’ voordracht door Bernard de Cock

Woensdag 23 april 2014 | 20 u.
Centrum Ros Beyaerd | Sint‐Pietersaalststraat 74 | 9000 Gent
Toegangsprijs € 7,00 (studenten € 5,00)
We kunnen er niet omheen. Vroeger werd homoseksualiteit toegedekt; vandaag heeft een openbare holebi‐cultuur langzaam maar zeker haar plaats in de samenleving verworven. Holebi’s zijn steeds duidelijker maatschappelijk en politiek zichtbaar. In ons land hebben zij toegang tot het burgerlijk huwelijk en het adoptierecht. Bovendien is er voor homo’s en lesbiennes een wettelijke bescherming tegen discriminatie.
Homoseksuele beleving wordt in de meeste religies veroordeeld. Religieuze opvattingen komen in conflict met de resultaten van de homo‐emancipatie.
Tot op heden is het contact tussen bewegingen die de homobelangen behartigen en de officiële kanalen van godsdiensten een dovemansgesprek.
Moet die kortsluiting er zijn? Of kunnen religieuze en homoseksuele beleving samengaan? Dit zijn de vragen van deze voordracht.
LopendVuur nodigt u uit een avond na te denken en van gedachten te wisselen over de verhouding tussen seksualiteit en religies.
Bernard de Cock is dominicaan en doctor in de theologie, docent Lemmensinstituut Leuven (Luca).
Zijn proefschrift (KULeuven 2009) verscheen, pro manuscripto, onder de titel ‘Aangeraakt tot liefde. Een theologie van lichaam en homoseksualiteit’. Omdat de spreker christen is, worden die kwesties beantwoord in het kader van het christelijk geloof.

De stuurgroep van LopendVuur: Dirk De Backer, Bernard de Cock, Marie‐Ann De Cocker, Jurgen Francois, Dani R. Leroy, Marc Loos, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme en Roger Weverbergh. In bijlage vindt u de flyer.