zondagsviering (De Luxe-familieviering)

Derde viering over onmacht tegenover het geweld in de wereld: wat kunnen wij als gemeenschap doen…?

Dit is onze maandelijkse De Luxe-familieviering, waarop kinderen en jongeren komen meevieren. Allen welkom.