Witte Donderdag

We staan stil bij wat Jezus ons gaf als samenvatting van zijn leven: gedeeld brood, gedeeld wijn.

We herhalen wat hij die laatste avond deed: aan een gedekte tafel, samen, in een groot vierkant.