Perspectiefdag BEZIELD VERBAND

‘Het màg, vooruitgaan’

Je bent actief in een parochie, geloofsgemeenschap, basisgroep of je bent op zoek naar medestanders voor een zingevingsproject? Je wil meeschrijven aan een nieuw verhaal voor de kerk? Je zoekt met anderen een nieuwe dynamiek om je geloof gestalte te geven?
En je bent bereid je ervaringen te delen en van plan door te geven wat je opsteekt?

Dan ben je één van de genodigden op de perspectiefdag ‘Het màg, vooruitgaan’ van Bezield Verband Vlaanderen op zaterdag 30 mei in Buizingen. 

Je vindt hier het volledige programma.

Organisatie : Bezield Verband Vlaanderen    
Dat is een netwerk van christelijke groepen, geloofsgemeenschappen en parochies. Op diverse plaatsen in Vlaanderen zijn er immers levendige praktijken van vieren en ‘kerken’ ontstaan die nog te weinig bekend zijn. Bezield Verband wil die vernieuwende vormen van geloven en kerk-zijn in Vlaanderen beter zichtbaar maken. Zo zullen ze meer mensen inspireren en een perspectiefwissel helpen realiseren binnen de Kerk. 

Meer info:  www.bezieldverband.be