‘God’ bevrijden: een post-koloniaal en feministisch perspectief (prof Lieve Troch) – een initiatief van Lopend Vuur

Meer info: zie blokje hiernaast.