LopendVuur: lezing Dennis vanden Auweele: “Religie herontdekt”

Maandag 18 november 2019, 20 u. Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent. Toegangsprijs: 7,00 € (studenten: 5,00 €)
In zijn boek ‘Bekentenissen van een afvallige atheïst’ laat Dennis Vanden Auweele  zien hoe geloof en ongeloof vandaag werken. Zowel bij gelovigen als bij atheïsten is er  meer dan ooit sprake van een koppige zelfverzekerdheid. Hij ziet de waarde van beide  opvattingen en plaatst zich niet in een kamp.  Staat het einde van de religie dan toch niet voor de deur?  God is/was toch dood? Veel  mensen begrijpen inderdaad niet meer hoe en waarom je gelovig kan zijn. We beleven  echter dagelijks situaties en gebeurtenissen waarop de rede (alleen) geen vat krijgt en  vrije zelfbeschikking niet het enige criterium is voor iemands levenshouding. Die basis  voor religie houdt stand en is aan een ‘comeback’ toe. De spreker zoekt naar een verklaring hiervoor en pleit voor een ‘herijking’ van het  begrip religie. Hij heeft die vragen ernstig doordacht en heeft een afkeer voor  gemakkelijke antwoorden en bewandelt, soms uitdagend, een eigenzinnige weg.  Hij  wijst op thema’s die gelovigen en atheïsten met elkaar in gesprek kunnen brengen, zoals het probleem van het kwaad of de morele betekenis van genade en vergeving.

Dennis Vanden Auweele (1986) is godsdienstfilosoof, docent aan het Hoger  Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven.