Structuur

De activiteiten van Dominicus Gent krijgen gestalte door de inzet van velen in diverse deelgroepen .

De zondagsvieringen voor volwassenen worden voorbereid door een groep voorgangers die zich De Werf noemen. Zij komen maandelijks samen, om de vieringen voor te bereiden, om het pad dat ze gaan samen te overzien, om elkaar te stimuleren en om vorming te delen.
De voorgangers zijn “genoemd” uit de gemeenschap die op zondag samenkomt.
De Werf wordt gestuurd door een klein groepje van drie leden, het Ateljee. Om de drie jaar wordt het Ateljee opnieuw samengesteld.

De kindervieringen hebben meer dan 30 jaar fundamenten gelegd bij zoveel kinderen die nu zelf al kinderen hebben. Die vieringen (met zijn menselijke warmte, sterke symboliek, open geest) zijn bij velen van hen een kostbare herinnering, die hen nog leidt bij de keuzes in hun leven, in werk, engagement, gezin.
Omdat er vandaag enkel nog op feestdagen kinderen zijn, heeft de werkgroep kindervieringen, met pijn in het hart, besloten geen aparte kindervieringen meer te organiseren.
Wel proberen we elke eerste zondag van de maand een vertelmoment te hebben voor de kinderen die mogelijks meekomen met hun ouders. En natuurlijk blijven de vieringen op de grote feestdagen bij uitstek familievieringen, waar ouders en kinderen in de grote beweging van het liturgisch jaar hun bedding vinden en vieren….

De jongerenwerking neemt de jongeren uit onze gemeenschap mee in een werking rond een jaarlijks thema, met een jongerenweekend, met ontmoetingen met inspirerende mensen, met doe-dagen en sluit ook maandelijks (de eerste zondag) aan bij viering, die dan in één klap een Dominicus de luxe-viering wordt…

We proberen onze aandacht om de dertigers, veertigers vorm te geven in een gespreksgroep die we de Openminders noemen.

Een andere belangrijke werkgroep zijn de Plezante Doeners (een woordspeling op de Blaisantvest waar we huizen), waar we met de mensen van de buurt op de eerste zondag van de maand een opkuisactie houden.

We zoeken wegen om ook voor de ontheemde christenen van het Gentse iets te kunnen betekenen…

In de zondagsvieringen “verbindt” het zingen ons met elkaar en met het grote perspectief dat ons roept. We zingen gedragen door de kunde en overtuiging van een groepje pianisten en van cantor Bernard de Cock.

De groep logistiek zorgt ervoor dat de zondagsvieringen in goede omstandigheden kunnen doorgaan (openen en sluiten van de deuren, schikken zaal, aankleding altaar, aperitief na de viering: elk glaasje is een babbel…).

Elke week is ook een kleine Wereldwinkelstand open.

Koken kost geld. De kosten van de vieringen worden zo goed als uitsluitend gelenigd door bijdragen van de deelnemers aan de zondagsvieringen. Dominicus Gent wordt niet gesubsidieerd.

Juridisch is Dominicus Gent gestructureerd in een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De algemene vergadering wordt samengesteld uit iedereen die op een of andere manier actief is in onze gemeenschap (een 40-tal personen) en wordt geleid door een raad van bestuur van een zestal personen. Alle belangrijke en strategische beslissingen worden genomen door de algemene vergadering, voorbereid door de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt verder voornamelijk voor de juridische relaties met derden en voor het financieel beheer van het geheel.

Medewerkers

De voorgangers van de Werf : Ingrid Avet, Jan Claerhout, Mieke Danhieux, Bernard de Cock, Marie-Ann De Cocker, Magda De Vocht, Ignace D’hert, Els Goetghebeur, Marc Janssen, Paule Ostyn, Jos Smeets, Annemie Vandorpe, Guido Vanhercke, Jo Van Hoorde en Antoinette Van Mossevelde.

De voorgangers van de kindervieringen : Ingrid Avet, Sabine Burgelman, Annemie Danhieux, Magda De Vocht, André Galle, Martin Meganck.

Veerle Garré, Hilde Vanden Hooff, Frank Vandepitte, Nele Vandevijver en Antoinette Van Mossevelde zijn de verantwoordelijken voor de jongerenwerking.

We worden ondersteund door de kunde en overtuiging van cantor Bernard de Cock en pianisten Kristoffel Demoen, Ignace Derese, Filip Langouche en Mark Joly.

Het logistiek team : Bernadette & Lucina De Baere, Michel De Backer, Magda De Vocht, Andre Galle, Marleen Lietaer, Roger Lippens, Simone Mommens, Rita Van der Haegen, Luc Van Holm, Klaar Storme, Etienne Van Nieuwenhuyze, Ria Willems. Verantwoordelijken: Magda Devocht, Marleen Lietaer. Zij verzorgt ook de contacten met de andere gebruikers van het kerkgebouw.

De raad van bestuur bestaat uit voorzitter Jo Van Hoorde, ondervoorzitter Ingrid Avet, penningmeester Lieven Van Overbeke, secretaris Ria Willems, Doic-vertegenwoordigers Michel Alboort, Johan De Clerck en Luc Van Holm, en de leden van de Werf.

Doic is de aparte vzw die (gedeeld) het kerkgebouw beheert. Voor Dominicus zetelen daarin Johan De Clerck, Michel Alboort, Ingrid Avet, Luc Van Holm (Luc verzorgt de contacten tussen de twee eigenaars-gemeenschappen van de kerk, en met de mogelijke huurders/gebruikers van het kerkgebouw).
Doic plant en begeleidt ook de verbouwing van de kerk tot een multifunctionele ruimte.