Ontdek het rijke vormingsaanbod voor november – schrijf nu in!

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties.
Lees meer over het aanbod en schrijf nu in.

5 november om 20 uur
“EIN DEUTSCHES REQUIEM (BRAHMS)”
Dominicaan en koordirigent/-componist Bernard de Cock neemt ons mee in een tekstuele en muzikale analyse van dit boeiende en sterk emotionele muziekwerk.

13 november om 10 uur
“ECOTHEOLOGIE”
“Wat geloven wij? Trees van Montfoort herontdekt Bijbelse denkbeelden die een minder mensgerichte, meer kosmische en groene theologie mogelijk maken …”

27 november om 10 uur
“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING”
In deze vormingsvoormiddag bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat

Lees meer over het aanbod hieronder


“EIN DEUTSCHES REQUIEM (BRAHMS)”
Ein Deutsches Requiem, opus 45 voor koor, orkest, bariton en sopraan, is een centraal werk in het oeuvre van Johannes Brahms. Hij schrijft dat oratorium niet in één trek: er gaan vijftien jaren overheen vooraleer het af is, in 1868. Het heeft een universeel- humanitaire bestemming en zeer weinig gemeen met een klassieke dodenmis. Het werk is dan ook niet liturgisch. Brahms kiest zelf teksten uit de (Duitse) Bijbel. Ze zijn een troost voor de overlevenden: meditaties over de dood in het algemeen vanuit menselijk standpunt (Brahms stelt voor om ‘deutsches’ te vervangen door ‘menschliches’). De dood, de vergankelijkheid is immers een zekerheid. In de partituur overheerst het koor op de solisten: het collectieve (de overlevenden) op het individuele (de dode).
Dominicaan en koordirigent/-componist Bernard de Cock neemt ons mee in een tekstuele en muzikale analyse van dit boeiende en sterk emotionele muziekwerk.

Inschrijven via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be
Wanneer: Vrijdag 5 november 2021 van 20 u. tot 22 u.
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro

“ECOTHEOLOGIE”
Uit Nederland komt Trees van Montfoort, schrijver van het spraakmakende boek Groene Theologie.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Deze lezing ligt in het verlengde van de lezing die we in het voorjaar hielden: over bevrijdingstheologie, waaruit feministische theologie en ecotheologie groeiden.

Inschrijven via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be
Wanneer: zaterdag 13/11 2021 van 10 u. tot 12 u.
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro

“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING”
De geboorte van de bevrijdingstheologie in de jaren 60 van de vorige eeuw betekent nieuwe hoop voor tal van mensen. Vooral voor hen die amper overleven. Het verhaal van Jezus van Nazareth komt opnieuw tot leven als inspiratie voor een meer menselijke samenleving. Als toekomst voor mensen die niet meetellen. Naar zijn voorbeeld wordt onrecht aangeklaagd, vreedzaam verzet georganiseerd.
Hoe anders klinkt nog steeds de officiële kerkelijke geloofsbelijdenis in haar onbegrijpelijke termen uit een ver verleden. Jezus’ identiteit, in steen gebeiteld sinds de vijfde eeuw, wordt onveranderd doorgegeven als verplichte belijdenis. De wereld verandert, de cultuur evolueert, de wetenschap bloeit op, oorlogen en vredeakkoorden volgen elkaar op, maar de geloofsbelijdenis geeft geen kik.
Toch zijn er reeds van bij het begin opvallende verschuivingen in de manier waarop Jezus navolging vindt. De eerste eeuwen leggen daarvan getuigenis af. Vanaf de Constantijnse vrede in de vierde eeuw overheerst echter het instituut kerk, niet de Jezus die navolging vraagt.
In deze vormingsvoormiddag bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

Inschrijven via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be
Wanneer: zaterdagvoormiddag 27/11 2021 van 10 u. tot 12 u.
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro