Mijn kerkbeeld ( Jo Van Hoorde)

Vrijdagavond 2 september organiseerde de voorgangersgroep van Dominicus Gent een avond over kerkvorming, samen met mensen van Effata Gent, St Jozefsparochie Rabotwijk, St Bernardetteparochie, St Coletaparochie. Een aantal van deze parochies is in hun voortbestaan bedreigd en heeft het daar zeer moeilijk mee. Volgde een boeiende en betrokken getuigenis van ieder, met de hoop om …

Lees meer

Dankrede Vredesprijs

OVER DE GRENZEN JACQUES MOURAD EN DE LIEFDE IN SYRIË   Dankrede van Navid Kermani bij het in ontvangst nemen van de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2015, op 18 oktober. Plaats van handeling: Paulskirche Frankfurt. Navid Kermani is een Duitse moslim, zoon van Iraanse immigranten.   Op de dag dat mij het bericht bereikte van …

Lees meer

ARTIKEL: Tijd voor liefde

    Dit artikel van Bernard de Cock verscheen in het jongste (en laatste) nummer van Dominicaans Leven. Klik op de titel om het lied in muziekschrift te lezen. Lied: Tijd voor liefde    Wij waren jong, we werden oud, maar voor de liefde niet te oud. lange liefde is een touw, zevenmaal getwijnd. Neem …

Lees meer

In memoriam Koen Blieck

Nadenkend over Koen Blieck bij zijn dood Aspecten van Koens leven die bij zijn afscheid(sviering) niet vergeten mogen worden: de herinnering aan deze unieke, zachtaardige, goedmoedige, humorvolle, standvastige, christelijke rebel mag door niemand gerecupereerd worden.   Bij zijn eerste aanvraag werd Koen de toegang tot het seminarie geweigerd wegens zijn handicap. Het was Johannes XXIII …

Lees meer

ARTIKEL: Met Dominicus kiezen voor de weg van de dialoog (Antoinette Van Mossevelde)

  Dit artikel over de Dominicaanse spiritualiteit schreef Antoinette Van Mossevelde voor het Tijdschrift voor Geestelijk Leven-nummer van januari 2015, dat focuste op “de betekenis van de religieuze families vandaag”. *  [7] ‘Verkondig op je tocht: “Het koninkrijk der hemelen is ophanden!” [8] Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor …

Lees meer

Youtube: Maggy Barankitse in Dominicus Gent

Een videoverslag van het bezoek van Maggy Barankitse  aan Dominicus Gent in 2012, naar aanleiding van 30 jaar zondagsvieringen in Dom. Gent. Een boeiend portret van een geweldige vrouw, letterlijk draagster van hoop… Opgeslagen in de rubriek Genoteerd van deze website. Klik op ‘lees meer’, je wordt dan doorverwezen. Klik dan op de referentie van …

Lees meer

Wat ruist er door het struikgewas… Een journalistiek onderzoek naar zelfstandige geloofsgemeenschappen in Nederland

  “Wat 
ruist 
er 
door
 het 
struikgewas?” 
 Een 
revival
 aan
 de 
basis 
van de 
geloofsgemeenschap Journalistiek 
onderzoek

 naar
 zelfstandige
 gemeenschappen in 
opdracht
 van
 Mariënburg, september
2013 1.
Alles
 voor 
en 
door 
de 
gemeenschap 
‐
 Jonge
 Kerk 
Roermond

 
 5 2.
Elk
 blad 
ademt 
de 
boom 
tot 
leven 
‐
 San
 Salvator
 Den 
Bosch

 
 9 3.
Open, 
oecumenisch, 
augustijns 
‐
 Werkhofgemeenschap
 Werkhoven
 …

Lees meer

Interview met Sytze de Vries…

Op 25 mei werd in Monnickendam het Nieuwe Liedboek voor de Kerken gepresenteerd. Ongeveer 120 liederen (berijmd en onberijmd) uit dat liedboek zijn van de hand van Sytze de Vries (1945). Zijn vroegste herinneringen zijn aan pake en beppe in Leeuwarden. Met de wandelstok als aanwijsstok leerde pake hem lezen, zittend op beppe’s schoot leerde …

Lees meer